ANBI

Stichting Huis van Dina heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit biedt voor donateurs die giften periodiek of eenmalig doen voordelen bij de Belastingaangifte. Uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbare inkomen.

Onderstaand de gegevens met betrekking tot de ANBI-status:

Statutaire naam Huis van Dina
Oprichtingsdatum 5 juli 2016
Adres Magelhaenstraat 6,

 

7825VK Emmen

Email [email protected]
Website www.huisvandina.nl
Telefoon 0591-820950
Kamer van Koophandel 6641 5047
ABN AMRO Bank NL 68 ABNA 0626 3390 06
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkings-verbanden) 85 65 42 659
Doelstelling Het beschermen van dieren, speciaal gezelschapsdieren…
Hoofdlijnen van het beleidsplan Beleidsplan voor de jaren 2022 tot en met 2025

 

Visie en missie

Wij vinden dat alle dieren, in het bijzonder katten, recht hebben op een zorgenvrij bestaan. Wij realiseren dit door opvang te bieden aan katten uit alle windstreken en ervoor te zorgen dat deze katten een goed huis gaan vinden.

Voorzitter Peter (P.) Doek
Secretaris Heleen (S.M.M.) Schra-Peter
Penningmeester Eric (E.) Stoffers
Beloningseleid Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is afgesproken dat de bestuursleden van dit recht geen gebruik zullen maken.

Beleidsplan voor de jaren 2022 tot en met 2025

Visie en missie
Wij vinden dat alle dieren, in het bijzonder katten, recht hebben op een zorgenvrij bestaan. Wij realiseren dit door opvang te bieden aan katten uit alle windstreken en ervoor te zorgen dat deze katten een goed huis gaan vinden.

Ambities

 • We gaan in de komende drie jaar aan zo’n 175 katten opvang bieden die, vanwege handicap en/of verwildering nergens anders terecht kunnen.
 • Daarnaast zullen we voor aangeboden katten die te herplaatsen zijn actief op zoek gaan naar een nieuw huis.
 • Voor de herplaatste katten zullen we de financiële verantwoordelijkheid blijven dragen in geval van calamiteit(en). Alle katten worden vóór de herplaatsing:
  • Medisch gekeurd
  • Gechipt
  • Geënt
  • Gecastreerd/gesteriliseerd*

Stappenplan

 • We gaan vrijwilligers werven voor de dagelijkse werkzaamheden in de kattenopvang.
 • We gaan donateurs en sponsoren werven.
 • We gaan o.a. via onze facebookpagina adoptanten werven.
 • We gaan de voortgang publiceren op onze website www.huisvandina.nl en onze facebookpagina.
 • We gaan samenwerking zoeken met o.a. asielen om de kansen op herplaatsing te vergoten.
 • We werken samen met een plaatselijke dierenkliniek

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. De bestuursleden hebben ook afgesproken dat ze geen vergoeding van gemaakte kosten zullen vragen. Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Standaardformulier publicatieplicht | ANBI Algemeen